Talar lätt om svårt
Redan i början av sjuksköterskekarriären intresserade Pär Kide sig för vård av svårt sjuka eller döende patienter. Han tog initiativ till en vetenskaplig studie om hur närstående upplevt vården av sina anhöriga.
– Ingen liknande studie fanns, så uppmärksamheten blev stor, berättar han.
Ett förlag efterlyste facklitteratur om palliativ vård, dvs. behov och bemötande vid dödsfall och sorg. 1983 skrev Pär den första svenska boken inom området, där han tog upp vårdformen, och allmänt om närstående till döende. Därpå följde mer facklitteratur och dokumentärfilmer.

Pär är även en flitigt anlitad föreläsare, ständigt inbokad på högskolor, sjukhus och kyrkor i Skandinavien. Inför såväl anställda som privatpersoner berättar han om etiska värdegrunder i vården, sorgarbete, vård av svårt sjuka och barns hantering av sorg och död.
– Vi måste få ett naturligare förhållningssätt till det som är svårt, helst redan i grundskolan, tycker Pär, som dessutom är konsult i begravningsbranschen, där det är viktigt att möta kunderna i sin sorg.
– Stödet till anhöriga prioriteras sällan. Jag strävar efter att allt bemötande i vården ska bli bättre!

Utbildningstjänst

Bransch:
Konsultverksamhet

Telefon: 0520-97 471


Email:
paer.kide@telia.com

Adress:
Utbildningstjänst
Storgatan 50
46130 Trollhättan

| 13 SENASTE FÖRETAGEN